Tuesday, January 10, 2006

Baionako neskak!

Kasualitatez Baionako nesken argazkiak dituen bloga aurkitu dut. Bueno, egia esan, auskalo neskak Baionakoak ote diren, baina guneak halaxe du izena: Les Belles Bayonnaises

Lehiaketa ere antolatua dute, Baionako neskarik ederrena hautatzeko. Adibidez hau Katina da:
Beste hau Lorea omen da!
Hona Fanny.Argal-argal hau Chantal omen da. Kilo batzuk gehiagorekin ederrago legoke nire ustez.

Azken hau Brigitte da.

Tuesday, January 03, 2006

Gora, gora, gora, gora, e, e, e!

U, u...Dantzatu nahi baduzu....
U, u,...aurrera beti zu!
Gora, gora, gora, gora, e, e , e!
Behera, behera, behera, behera, e, e, e!
Gora, gora, gora, gora, beti zu!
Behera, behera, behera, behera, e, e, e!
Gori, gori, goria aa
Gure jaia hasi da
Giro, giro, giroa a
Goazen dantzatzera
U, u...Dantzatu nahi baduzu....
U, u,...aurrera beti zu!
Gora, gora, gora, gora, e, e , e!
Behera, behera, behera, behera, e, e, e!

Gora, gora, gora, gora, e, e, e!
Behera, behera, behera, behera, e, e, e!
Gora, gora, gora, gora, e!

Urte berri

Urte Berri
Euskaldun jator On Luzio Kortajarena-ri, donkituba

Ogeigarren eunkiyan
Kristauben bizitzan,
Bi urte igaruak
Dauzkagu desditxan:
Begira dierriyak
Zer nola dabiltzan,
Elkar purrakatutzen
Nonnai arakintzan
Aurreratutzen guaz...
Txangurruben gisan.


Gizon eta erriyak
Dabiltza bildurrez,
Elkar zelatatubaz
Legorrez ta urez;
Itz ederrak esanaz,
Barrendik gezurrez,
— Zeiñ dirade gaiztuak?
Bestiak bai, gu, ez...
— Indarra nagusi ta
Gogorrena juez.

Aurreratu dabela
Gizonak lurrian;
Esaten da mirari
Askoren aurrian;
Baiñan gizatxarraren
Biyotz gogorrian
Eta arro dollorren
Zentzu laburrian,
Aunditasuna dago
Eskumuturrian.

Asko aurreratu da
Bañan zertarako?
Ez bada naitasunik
Elkarrenganako?
Atzaparrak dabiltza
Biyurturik kako,
Bestientzat bezela
Euskal-errirako...
Ez degu arrazoyik
Gutxi geralako.


Gutxi! Ju, ju... Eztakit...
Ala ote gera?
Begiratubagatik
Askok goitik beera?
Gu ezguaz beñere
Besteren kaltera,
Ta, zeñek daki nola
Gintezken atera,
Bilduko bagiñake
Zazpiyak batera.

Aundiyak izan arren
Euskaldunak-neurriz,
Nekatubak gauzkate
Gauza lotsagarriz.
Munduban garbiyenak
Gu gera jatorriz
Anayak, poz gaitezen
Sortu giñan erriz;
Agurtutzen zaituztet
Denak Urteberriz

Pedro Mari Otaño
1904

Monday, December 26, 2005

Titi-festa eta titi-atsotitzak

Andrearen indarra, titiak eta negarra

Hi ta ni bi, gure amak titi bi

Titien mende gizona, modaren mende titiak
Titia ta alua, oien mende mundua

Indar aundi idiak, areago titiak
Ke pasa titi! (Hau ez du Gotzon Garatek jaso oraindik ala?)

Kontuz eguzkiarekin

Hondartzara joan eta eguzki krema eman behar da.
Beti dago norbait laguntzeko prest.
Eguzki krema ez baduzu ondo ematen begira zer gertatzen den.


Eguzkiak erre badu zure gorputza, olioz igurtzi eta itxaron ordubete azalak olioa xurgatu arte.

Edan edo klik

Baga

biga

higa

laga

boga

sega

Zai

zoi, beleharma tiro pun!

Xirristi-mirristi gerrena plat
Olio zopa Kikili salda


Urrup edan edo klikikimilikiliklik