Monday, December 19, 2005

Hotz dago eta ea berotzen garen

Giroa berotzen joateko sorta bat.


4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Sexurik ez hemen? Neskak bakarrik?

5:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

eres askeroso

11:32 AM  
Anonymous joseba said...

Ze gozada euskaldunak biluzten ikustea!! bada garaia gure neskak rebistetan ikusteko, pornoa lotsarik gabe egiteko!
neska boluntariorik bai?? zine editore bat daukat!

4:09 PM  
Blogger fuad dalla said...

sexy ans beautiful

9:21 PM  

Post a Comment

<< Home